عملیات پاکسازی و نخاله برداری حاشیه جاده ها و معابر شهری - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران کار پاکسازی و نخاله برداری حاشیه جاده و معابر شهری در راستای سهولت رفت و آمد و همچنین پاکیزگی و منظر شهری در دستور کار واحد خدمات شهری شهرداری مهران قرار گرفت.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران