فعالیت های مهندس محمد نادعلی پور - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران
شهرداری مهران

مهندس محمد نادعلی پور

فعالیت از تاریخ 1400/09/01 تا 1401/07/27

شهرداری مهران کمیسیون ماده 77
admin

جلسه کمیسیون ماده ۷۷

  جلسه کمیسیون ماده ۷۷دردفتر کار شهردارمردمی و انقلابی همچنین تشکر ویژه از جناب آقایان فرماندار و معاون عمرانی فرمانداری و برادر عزیز ملکشاهی نماینده

ادامه مطلب »