نصب اِلمانهای نوری ویژه اربعین در سطح شهر - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر مهران و با توجه به کنگره اربعین حسینی و در راستای فضا سازی و همچنین بستر سازی فرهنگی ویژه اربعین و سیمای شهری اِلمانهای نوری در سطح شهر نصب شد