همکاری شهروندان مهرانی در کنار نیروهای شهرداری در راستای آذین بندی سطح شهر به مناسبت عید غدیر - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

همکاری شهروندان مهرانی در کنار نیروهای شهرداری در راستای آذین بندی سطح شهر به مناسبت عید غدیر🌸🌸

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران»