واحد خدمات شهری وضوخانه و سرویس های بهداشتی پارکینگ اربعین و سطح شهر را شستشو و نظافت کردند. - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران واحد خدمات شهری شهرداری در راستای آمادگی برای اربعین حسینی ، وضوخانه و سرویس های بهداشتی پارکینگ اربعین و سطح شهر را شستشو و نظافت کردند.
این خدمات به صورت متناوب در تمام واحد‌های بهداشتی واقع در پارکینگ اربعین و سطح شهر تا پایان اربعین در راستای خدمت رسانی بهتر به زائرین حسینی ادامه دارد.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران»