پاکسازی حاشیه رودخانه شماور توسط شهرداری مهران - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران در راستای حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک حاشیه رودخانه شماور نخاله برداری و پاکسازی شد.
«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران»