پروژه موزائیک فرش معابر سطح شهر در حال نهایی شدن - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران یکی از پروژه های عمرانی و زیرساختی در سطح شهر کار موزائیک فرش معابر شهری هست که این پروژه در مراحل پایانی کار قرار دارد، شهرداری مهران در نظر دارد از مبلمان شهری نیز به جهت سیمای شهری در تکمیل پروژه بهره ببرد.
پروژه موزائیک فرش معابر در حال حاضر در ورودی شهر با۳۰۰۰متر مربع و لاین شمالی بلوار سید حسن(ع) بمساحت۱۰۰۰متر مربع در حال اجرا می‌باشد.بعد از اتمام این مراحل کار موزائیک فرش بلوار کربلای یک آغار خواهد شد.
«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران