پیام مهندس ناصری سرپرست شهرداری مهران بمناسبت روز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

بسم الله الرحمن الرحیم
در دنیایی که هر روز شاهد تغییرات چشمگیر در سبک زندگی و محیط زیست ما هستیم، نقش شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عنوان پیشبردگان اصلی توسعه پایدار، از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار است و نقش حیاتی این نهادها در پیشبرد اهداف توسعه‌ی شهری و روستایی را باید تحسین کرد.
شهرداری‌ها به عنوان بازوان اجرایی شهرها، نقش محوری در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای دارند. در پایان از همت و تلاشی های مجموعه شهرداری‌ مهران قدردانی میکنم که برای رسیدن به اهداف توسعه‌ شهری، بی وقفه در تلاش و کوشش هستند تا موجبات رضایت شهروندان عزیز را فراهم آورند.

مهندس حیدر ناصری
سرپرست شهرداری مهران