گذری مختصر بر گوشه ای از اقدامات اجرایی شهرداری مهران در راستای اربعین ۱۴۰۲ - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

گذری مختصر بر گوشه ای از اقدامات اجرایی شهرداری مهران در راستای اربعین ۱۴۰۲

۱_تعمیر و آماده سازی سرویس های بهداشتی داخل شهر به تعداد ۱۷۳چشمه
۲_نصب واجرای اِلمانها و سازه های نوری در راستای فضا سازی اربعین
۳_اختصاص سردخانه جهت دپوی آب و یخ به طرفیت هشتاد تن
۴_حصار کشی سایت سرخر جهت پسماندهای شهری
۵_آماده سازی زیر ساخت های شهری از قبیل موزائیک فرش معابر،روکش آسفالت، جدول گذاری و رنگ آمیزی جداول و اِلمانهای شهری
۶_ساخت سرویس های بهداشتی درداخل شهر شامل :
جنب حسینه فرخ آباد۲۰ چشمه و۸حمام،
پل زائر۲۸چشمه،
جنب حسینه حائری۳۴چشمه و حمام
۷_احداث۲۴چشمه سرویس بهداشتی پیش ساخته در روستاهای بانرحمان، شهرک اسلامیه، چالاب و چنگوله
۸_الحاق۲۴هکتار به پارکینگ بزرگ اربعین بعنوان پارکینگ اربعین ۲
۹_احداث ۱۴۴ سرویس بهداشتی و حمام در پارکینگ اربعین ۱و۲
۱۰_احداث دو باب نمازخانه هرکدام ۳۳۸ متر مربع در هر دو پارکینگ
۱۱_زیرسازی و آسفالت معابر اصلی داخل پارکینگ‌ها
۱۲_انسداد کامل محوطه پارکینگ اربعین ۱و۲ با دیوار پیش ساخته
۱۳_زون بندی داخلی با نیوجرسی های پیش ساخته
۱۴_روشنایی با برج نوری به تعداد۲۲برج نوری در پارکینگ اربعین ۱و۲
۱۵_پایش تصویری هر دو پارکینگ
۱۶_نصب سایبان در مسیر اتوبوس ها
۱۷_نصب تابلوهای داخلی جهت جداسازی محوطه
و سایر اقدامات اجرایی دیگر در جهت اربعینِ متفاوت، نسبت به سالهای گذشته
«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران»