گرامی باد روز پاسدار ؛ - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

#روز_پاسدار

گرامی باد روز پاسدار ؛
بر آنان که از جنس شهیدان
و هم پیمان با حسین(ع)
و از نسل فصل سرخ استقامتند.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران »