🎥 گزارش تصویری از حضور کارکنان و پرسنل شهرداری مهران در مراسم ۲۲ بهمن - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

🎥 گزارش تصویری از حضور کارکنان و پرسنل شهرداری مهران در مراسم ۲۲ بهمن