🏴🏴به پیشواز محرم - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران کار فضا سازی شهر منقش به پرچم های حسینی در سطح شهر آغاز شد
مهندس محمدی شهردار مهران
گفت :در راستای خدمت حسینی و نزدیک شدن به ایام محرم جهت کمک به هیئت ها و مساجد شهر مهران در نظر داریم در زمینه کتیبه و پایه پرچم و اقلام مذهبی همکاری لازم با تمام هیئات مذهبی را داشته باشیم.
«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران»