🔸جلسه ستاد اربعین با حضور مهندس منصوری رئیس کمیته خدمات شهری ستاد اربعین حسینی استان ایلام - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران مهندس منصوری رئیس کمیته خدمات شهری ستاد اربعین استان ایلام با حضور جناب مهندس انگوران مدیر کل دفتر شهری و شوراهای استانداری مازندران و سایر شهرداری های معین در دفتر شهرداری مهران در مورد بهداشت و نظافت شهری و جمع آوری پسماندها و چگونگی هماهنگی و خدمات رسانی به موقع و مستمر تشکیل جلسه داد.
در این جلسه مهندس محمدی شهردار مهران ضمن تاکید بر هماهنگی بین شهرداری مهران و شهرداری‌های معین در بازگشت زائران حسینی ، از آمادگی کامل این شهرداری جهت خدمات رسانی بهینه خبر داد و قرار بر این شد که شهرداری های معین تا ۱۸شهریور و بعد اربعین در جهت پاکسازی و نظافت شهری همیار شهرداری مهران باشند./