🔸 برگزاری جلسه ستاد اربعین با موضوع ساماندهی پارکینگ بزرگ اربعین - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران ، جلسه ستاد اربعین امروز در قرارگاه ستاد اربعین شهرداری مهران در پارکینگ اربعین برگزار شد
در این جلسه که با حضور مهندس محمدی شهردار،دادستان و فرمانده انتظامی شهرستان برگزار گردید در مورد ساماندهی بهینه، بررسی اقدامات انجام شده، رفع کمبودها، پیشگیری از مشکلات احتمالی برای زوار ، نظارت بر پارکینگ اربعین و سایر پارکینگ ها بحث و تبادل نظر شد.