🔹عملیات نخاله برداری و پاکسازی معابر سطح شهر - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران در راستای نظافت شهری کار عملیات پاکسازی و نخاله برداری معابر شهری در دستور کار واحد نقلیه و خدمات شهری شهرداری مهران قرار دارد .

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران