جلسه ساماندهی پارکینگ های خصوصی سطح شهر - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

 

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهران💢
جلسه ساماندهی پارکینگ های خصوصی سطح شهر با حضور مهندس جلال الدین محمدی شهردار و حضور اعضای شورای اسلامی مهران در فرمانداری برگزار گردید