انتصاب آقای حیدر گهرسودی بعنوان مشاور فرهنگی ورزشی شهرداری مهران - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران، طی حکمی توسط شهردار * اقای حیدر گهرسودی بعنوان مشاور فرهنگی ورزشی شهرداری منصوب شد .

💥روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی مهران💥