نشست صمیمی مهندس محمدی با نیروها و کارکنان واحد های مختلف شهرداری مهران - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران به منظور تقویت روحیۀ همدلی و همراهی میان نیروهای شهرداری در راستای ایجاد برنامه منظم بین واحد‌های مختلف شهرداری در جهت بهبود خدمت رسانی به شهروندان و همچنین برنامه های شهرداری مهران در اربعین حسینی نشستی بین نیروهای واحد های مختلف شهرداری با شهردار مهران صورت گرفت.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران»